Zgłoszenie w drodze konkursowej:

W razie wyboru programu „Kierunek Rozwój” proszę wypełnić druk zgłoszenia oraz umowę udostępnienia (do pobrania poniżej) podpisać przez osoby upoważnione i odesłać skan na adres mailowy: kontakt@kierunekrozwoj.org.

W przypadku pytań lub niejasności wszelkich informacji udzielają:

Maciej Barczyński – Prezes  Fundacji Kierunek Rozwój, tel. 608 054 878


ZAPRASZAMY!

Umowa udostępnienia 2017

Zgłoszenie Szkoły Podstawowe R i N 2017

Zgłoszenie Gimnazja R i N 2017

Zgłoszenie Szkoły Ponadgimnazjalne R i N 2017