Program profilaktyczno – psychoedukacyjny dla młodzieży

„KIERUNEK ROZWÓJ”

 • SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

DLA MŁODZIEŻY warsztaty tematyczne (podane niżej tematy to standardowa oferta – istnieje możliwość dostosowania tematyki do indywidualnych potrzeb szkoły):

 • profilaktyka uzależnień (substancje psychoaktywne, uzależnienia behawioralne, cyberprzemoc)
 • profilaktyka przemocy
 • zajęcia integracyjne, budowanie współpracy w grupie
 • trening autoprezentacji
 • trening antystresowy
 • rynek pracy- doradztwo zawodowe
 • „ważny wybór” – planowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej

 

Zajęcia tematyczne dla młodzieży to pięciogodzinne warsztaty prowadzone przez dwóch trenerów na wybrany przez szkołę temat.

Praca metodą warsztatową, czyli formami interaktywnymi, w pełnym kontakcie z grupą. Metoda te umożliwia uaktywnienie posiadanej już przez uczniów wiedzy i trwałe łączenie z nią nowych informacji.

 

DLA RODZICÓWwykłady, warsztaty, zebrania, interwencje, mediacjez zakresu profilaktyki uzależnień, trudności wychowawczych, specyfiki rozwojowej etc.

 

DLA NAUCZYCIELIwarsztaty, szkolenia, konsultacje, superwizje (podane niżej tematy to standardowe propozycje; istnieje możliwość dostosowania tematyki do indywidualnych potrzeb szkoły) o tematyce:

 

 • Jak wprowadzać program profilaktyczny „KIERUNEK ROZWÓJ” w mojej szkole? – 5h lub 10h
 • Kontakty z rodzicami – jak rozmawiać z rodzicami o problemach dzieci? – 5h lub 10h
 • Metody i formy pracy z grupą – 5h lub 10h
 • Używanie substancji psychoaktywnych – jak rozpoznawać? Jak reagować? – 5h lub 10h
 • Godzina wychowawcza – jak ciekawie zaplanować tematykę GW – 5h lub 10h
 • Wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela – jak mu zapobiegać? Jak sobie z nim radzić? – 5h lub 10h
 • Kondycja psychiczna w zawodzie nauczyciela – 5h lub 10h

 

 

ZAPRASZAMY!

 

 

 Bardziej szczegółowa oferta: fundacja-gimnazjalne-i-ponadgimnazjalne-oferta-2016

WAŻNE!
Program profilaktyczno – psychoedukacyjny dla dzieci i młodzieży Kierunek Rozwój jest finansowany przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy na drodze procedury konkursowej, w związku z czym szkoła nie ponosi żadnych opłat związanych z prowadzeniem zajęć przez Fundację. Aby uzyskać szersze informacje o procedurze zamówienia programu kliknij <<TUTAJ>>.