Program profilaktyczno – psychoedukacyjny dla dzieci

„KIERUNEK ROZWÓJ”

 

 • SZKOŁY PODSTAWOWE

 

 

DLA DZIECI warsztaty tematyczne (podane niżej tematy to standardowa oferta – istnieje możliwość dostosowania tematyki do indywidualnych potrzeb szkoły):

 • profilaktyka uzależnień- cyberprzemoc, uzależnienia behawioralne(kl. V-VI)
 • „O dobrym traktowaniu innych” – profilaktyka przemocy rówieśniczej, rozwiązywanie konfliktów, współpraca w klasie
 • zajęcia integracyjne (kl. I-III)
 • zajęcia edukacyjno-rozwojowe kształtujące podstawowe umiejętności psychospołeczne (komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, współpraca w klasie, etc.)

 

Zajęcia tematyczne dla dzieci to pięciogodzinne warsztaty prowadzone przez dwóch trenerów. Warsztaty odbywają się w ciągu jednego dnia (pięć godzin lekcyjnych dla klas IV-VI lub w klasach I-III mogą być dzielone na dwie części dwu i trzygodzinne dzień po dniu).

Praca metodą warsztatową, czyli formami interaktywnymi, w pełnym kontakcie z grupą. Metoda te umożliwia uaktywnienie posiadanej już przez uczniów wiedzy i trwałe łączenie z nią nowych informacji.

 

DLA RODZICÓW wykłady, warsztaty, zebrania, interwencje, mediacjez zakresu profilaktyki uzależnień, trudności wychowawczych, specyfiki rozwojowej etc.


DLA NAUCZYCIELI warsztaty, szkolenia, konsultacje, superwizje (podane niżej tematy to standardowe propozycje; istnieje możliwość dostosowania tematyki do indywidualnych potrzeb szkoły) o tematyce:

 • Jak wprowadzać program profilaktyczny „KIERUNEK ROZWÓJ” w mojej szkole? – 5h lub 10h
 • Przemoc rówieśnicza – jak rozpoznawać? jak reagować? – 5 lub 10h
 • Kontakty z rodzicami – jak rozmawiać z rodzicami o problemach dzieci? – 5 lub 10h
 • Zgrana klasa – współpraca wychowawcy z klasą – 5 lub 10h
 • Diagnoza klasy – 5 lub 10h
 • Metody i formy pracy z grupą – 5 lub 10h
 • Konstruowanie scenariuszy czyli jak uatrakcyjnić zajęcia z klasą – 5 lub 10h
 • Wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela – jak mu zapobiegać? Jak sobie z nim radzić?– 5 lub 10h
 • Kondycja psychiczna w zawodzie nauczyciela – 5 lub 10h

 

 

ZAPRASZAMY

Bardziej szczegółowa oferta: fundacja-szkoly-podstawowe-oferta-2016

WAŻNE!
Program profilaktyczno – psychoedukacyjny dla dzieci i młodzieży Kierunek Rozwój jest finansowany przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy na drodze procedury konkursowej, w związku z czym szkoła nie ponosi żadnych opłat związanych z prowadzeniem zajęć przez Fundację. Aby uzyskać szersze informacje o procedurze zamówienia programu kliknij <<TUTAJ>>.