Szanowni Państwo,

Zespół Szkolny Fundacji Kierunek Rozwój prowadzi Program profilaktycznopsychoedukacyjny dla dzieci i młodzieży Kierunek Rozwój. Program ten powstał na bazie doświadczeń z prowadzenia m. in. programu profilaktycznego Zanim Spróbujesz, a także własnych doświadczeń i realizacji autorskich projektów. Program umożliwia uczestnikom zajęć nabycie nowych umiejętności psychospołecznych jak i zapoznaje uczestników z problematyką zdrowego stylu życia. Program odnosi się także do aktualnych problemów danej grupy wiekowej.

Program „Kierunek Rozwój” stanowi propozycję zajęć rozwojowych m.in. z obszaru:

  • kształtowania własnej osobowości, zdobywania umiejętności ułatwiających życie w społeczeństwie (komunikacja interpersonalna, asertywność, budowanie pozytywnych relacji);
  • zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień i przemocy oraz dla uczniów gimnazjów i szkół licealnych;
  • zajęć obejmujących zagadnienia związane z doradztwem zawodowym, rynkiem pracy, planowaniem ścieżki rozwoju (autoprezentacja, ścieżki kariery zawodowej, wybór kierunku studiów, wybór zawodu).

Do chwili obecnej z naszych zajęć skorzystało kilkadziesiąt tysięcy uczniów, rodziców i nauczycieli. Prócz tego przeszkoliliśmy kilkaset osób z całej Polski, które samodzielnie prowadzą zajęcia na swoim terenie. Stałe zainteresowanie szkół a także indywidualnych odbiorców – nauczycieli, pedagogów jest dla nas potwierdzeniem, że sam program jak i sposób jego realizacji jest atrakcyjny i wysoko oceniany.

Trenerzy Zespołu Szkolnego Fundacji Kierunek Rozwój to wysoko wykwalifikowane osoby mające bogate doświadczenia w prowadzeniu grup terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, warsztatów psychoedukacyjnych i rozwojowych, szkoleń dla rad pedagogicznych i warsztatów dla dorosłych (rodzice, nauczyciele).

Trenerzy Zespołu Szkolnego Fundacji Kierunek Rozwój to wysoko wykwalifikowane i doświadczone osoby, absolwenci stażów w Stowarzyszeniu OPTA, Maraton, uczestnicy Szkoły Trenerów Intra, OPTA, Trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, absolwenci Szkoły Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii mający bogate doświadczenia w prowadzeniu grup terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, warsztatów psychoedukacyjnych i rozwojowych z zakresu rozwoju osobistego, profilaktyki uzależnień, przemocy rówieśniczej, szkolenia rad pedagogicznych i warsztatów dla dorosłych (rodzice, nauczyciele).

Wszystkie osoby prowadzące program w Zespole Szkolnym posiadają wykształcenie wyższe magisterskie takich kierunków jak psychologia, pedagogika, resocjalizacja czy socjologia. Wszyscy członkowie Zespołu posiadają uprawnienia i zostali gruntownie przeszkoleni do prowadzania programu psychoedukacyjnego dla dzieci i młodzieży „Kierunek Rozwój”. Ponadto zespół realizatorów programu profilaktycznego poddawany jest stałej superwizji, co pozwala dbać o jakość świadczonych usług i zapewnia opiekę merytoryczną w całym okresie prowadzenia zajęć.

WAŻNE!

Program profilaktyczno – psychoedukacyjny dla dzieci i młodzieży Kierunek Rozwój jest finansowany przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy na drodze procedury konkursowej, w związku z czym szkoła nie ponosi żadnych opłat związanych z prowadzeniem zajęć przez Fundację. Aby uzyskać szersze informacje o procedurze zamówienia programu kliknij <<TUTAJ>>.

Serdecznie zapraszam do kontynuowania lub nawiązania współpracy i zapoznania się z naszą nową ofertą.

 

Maciej Barczyński
Prezes Fundacji Kierunek Rozwój

Szkoły podstawowe

Gimnazjum

Szkoły ponadgimnazjalne