Class at high school - students in classroom

 

 

Nasza oferta skierowana jest do osób chcących, poprzez zwiększenie wiedzy o sobie i o swoich zasobach, poprawić swoje funkcjonowanie w relacjach w grupie. Fundacja Kierunek Rozwój proponuje działania  grupowe: treningi umiejętności, warsztaty rozwojowe nastawione na rozwój umiejętności interpersonalnych ułatwiających funkcjonowanie w grupie. Chcemy, żeby rozwój umiejętności społecznych pomógł naszym odbiorcom funkcjonować w różnych grupach w sposób satysfakcjonujący i zgodny z ich własnymi wartościami i potrzebami.
Częścią naszej idei rozwoju społecznego jest Program profilaktycznopsychoedukacyjny dla dzieci i młodzieży Kierunek Rozwójprowadzony w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.. Program powstał na bazie doświadczeń z prowadzenia m. in. programu profilaktycznego Zanim Spróbujesz, a także własnych doświadczeń i realizacji autorskich projektów. Program umożliwia uczestnikom zajęć nabycie nowych umiejętności psychospołecznych jak i zapoznaje uczestników z problematyką zdrowego stylu życia. Program odnosi się także do aktualnych problemów danej grupy wiekowej.
Więcej informacji na temat programu w kolejnych zakładkach.