Dlaczego Kreatywność i Rozwój?

Dziecięca wyobraźnia i potrzeba rozwoju nie zna granic. W tym bloku, pragniemy ćwiczyć i rozwijać kreatywność, czyli innymi słowy nauczyć dzieci dostrzegania w rzeczach zwyczajnych tego, co niezwykłe. Kreatywność jest postawą, która umożliwi twojemu dziecku z jednej strony odnaleźć nowe aspekty w tym, co znane i bliskie, z drugiej zaś stawanie w obliczu tego co nowe i obce.Tworząc, dzieci rozwijają myślenie nieszablonowe. Uczą  się eksplorować, kojarzyć i przekształcać. Pozbywają się krytycznego podejścia do własnych pomysłów i innych. Dzięki twórczej aktywności dzieci stają się ciekawe świata i lepiej go rozumieją.  Dlatego też Fundacja postanowiła wprowadzić podczas kolonii profil związany z rozwijaniem kreatywności u dzieci.

W ramach tego profilu dzieci będą miały stworzone odpowiednie warunki do rozwijania kreatywności i twórczego myślenia, a przede wszystkim będą się dobrze bawić, dlatego też na zajęciach będzie pojawiało się wiele zabaw i gier ruchowych i integracyjnych, odbywać się będą także różnorakie formy plastyczne i artystyczne.

 

Cele zajęć Kreatywność i Rozwój:

  • trening kreatywności
  • umiejętność współpracy w grupie
  • praca nad przestrzeganiem zasad
  • nauka kreatywnego rozwiązywania problemów
  • rozwijanie umiejętności plastycznych
  • rozwijanie umiejętności teatralnych
  • ćwiczenie autoprezentacji
  • pozbycie się krytyki własnych pomysłów i innych
  • nabycie pozytywnego nastawienia do siebie i innych

 

Dziecko, które uczestniczyć będzie w tych zajęciach, otrzyma sporą dawkę pozytywnej energii, zabawy i na pewno rozwinie swoją kreatywność.

 

ZOBACZ WIĘCEJ:

O KOLONIACH

OPIS OŚRODKA

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICA/OPIEKUNA

KADRA

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

GALERIA ZDJĘĆ

ZGŁOSZENIA I CENNIK