ORGANIZATOR KOLONII:

Maciej Barczyński

Licencjonowany coach ICC, terapeuta, specjalista ds. uzależnień, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mediator rodzinny, prezes Fundacji Kierunek Rozwój.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, podyplomowego Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Mam za sobą też liczne licencjonowane kursy m.in. mediatora rodzinnego i coachingu ICC Internetional Coaching Community.

Od 22 lat prowadzę terapię indywidualną i grupową. Konsultacje i diagnostykę młodzieży i dorosłych w zakresie uzależnień (behawioralne – komputer, telefon, gry komputerowe itp., alkohol, narkotyki i inne), współuzależnienia oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców. Od 7 lat prowadzę sesje coachingowe i lifecoachingowe. Jako trener prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu: profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, kontaktu z klientem, psychoedukacji, wypalenia zawodowego, podstawowych umiejętności psychologicznych (stres, komunikacja, asertywność) itp. Prowadzę coroczne edycje Szkoły Trenerów Warsztatów Umiejętności Psychospołecznych dla studentów i absolwentów wyższych uczelni oraz Stażu Terapeutycznego – Uzależnienia, Współuzależnienie, DDA dla studentów uczelni psychologicznych.

W latach 1997 –2001, byłem kierownikiem Poradni Rodzinnej i Poradni dla Dzieci i Młodzieży „Dziupla” przy Centrum Odwykowym na ulicy Zgierskiej 18a w Dzielnicy Praga Południe, gdzie prowadziłem terapię uzależnień dla osób dorosłych i młodych dorosłych, grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, terapię dla osób współuzależnionych i DDA. Od 2001 – 2007 byłem członkiem zarządu a od 2005-2007 Prezesem Stowarzyszenia OPTA. Od 2001 jako szef Zespołu Szkolnego realizowałem program profilaktyki uzależnień „Zanim Spróbujesz”, wykłady i warsztaty dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i rodziców. Do tej pory przeprowadziłem ponad 5 000 godzin szkoleniowych, terapeutyczno-konsultacyjnych i coachingowych.

Od kilku lat jestem kierownikiem kolonii dla dzieci o profilu profilaktyczno-rozwojowym, lubię wspierać dzieciaki w odkrywaniu ich mocnych stron i pasji 🙂 Kadra z którą wyjeżdżam to osoby sprawdzone, z z kilku i kilkunastoletnim doświadczeniem wychowawców kolonijnych, nauczycieli, trenerów corocznie doskonalących swoją wiedzę i umiejętności na co dzień pracująca z dziećmi i młodzieżą. Wszyscy wychowawcy mają ukończone szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć profilaktycznych i rozwojowych w wybranym nurcie, część trenerów prowadzi na co dzień zajęcia w szkołach m.in. z zakresu emocji, współpracy w grupie, kreatywności czy profilaktyki przemocy lub uzależnień.

WYCHOWAWCY:

…to ludzie na co dzień pracujący z dziećmi, prowadzący zajęcia rozwojowe, psychoedukacyjne w szkołach (psychologowie, pedagodzy, trenerzy rozwojowi) również z wieloletnim doświadczeniem pracy na koloniach i znający zarówno ośrodek, jak i jego okolicę. Kierownikiem kolonii jest Maciej Barczyński – terapeuta, trener, coach. Osoba z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami. Jest również superwizorem kadry i mentorem wielu wychowawców i trenerów.

Dokładne sylwetki wychowawców już wkrótce 🙂

ZOBACZ WIĘCEJ:

O KOLONIACH

ZGŁOSZENIA I CENNIK

OPIS OŚRODKA

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICA/OPIEKUNA

KADRA

GALERIA ZDJĘĆ

KONTAKT Z ORGANIZATOREM