Głównymi źródłami finansowania działań Fundacji są środki publiczne pozyskane z konkursów dotacyjnych organizowanych przez poszczególne dzielnice m. st. Warszawy. Fundacja realizowała również dwa projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w programie „Młodzież w Działaniu”. Fundacja ma zapis w statucie o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, ale do dnia dzisiejszego nie prowadziła żadnych działań z tego tytułu.

 

  • Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży „Kierunek Rozwój” i „Zanim Spróbujesz”, 2010-2014 – Urząd Dzielnicy Warszawa Wola, Mokotów, Śródmieście, Wawer, Wesoła.
  • Projekty zagraniczne z programu „Młodzież w działaniu”, ” Europe and Caucasus without Violence: Peace Education and Non Violence Methods in youth work” oraz „Fostering a Youth work as a Prevention Mechanism for Human trafficking in Europe”, 2011-2013 – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  • Program szkoleniowy „Profesjonalny rozwój” dla kadry wychowawców, instruktorów i wolontariuszy współpracujących z Caritas Polska dotyczące nauki i doskonalenia umiejętności pracy z grupą dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych dysfunkcjami, 2011r. – Urząd Dzielnicy Warszawa Wawer
  • Kolonie letnie „Rozwojowe wakacje”, 2013r. – Urząd Dzielnicy Warszawa Wesoła
  • Kolonie letnie „Profilaktyczne wakacje”, 2014r. – Urząd Dzielnicy Warszawa Wesoła
  • Kolonie letnie „Wakacje z profilaktyką”, 2014r. – Urząd Dzielnicy Warszawa Wola

 

.