Zarząd Fundacji Kierunek Rozwój

Maciej Barczyński – Prezes Zarządu Fundacji Kierunek Rozwój

Sebastian Nanasik – Wiceprezes Zarządu Fundacji Kierunek Rozwój

Michał Bisaga – Wiceprezes Zarządu Fundacji Kierunek Rozwój