ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS.
PRACUJEMY NAD NOWĄ WERSJĄ STRONY, NA KTÓREJ WKRÓTCE PRZEDSTAWIMY ZMIENIONĄ OFERTĘ FUNDACJI. DZIĘKUJEMY ZA CIERPLIWOŚĆ I PRZEPRASZAMY ZA WSZELKIE NIEDOGODNOŚCI.
KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy organizacją pozarządową nastawioną na rozwój człowieka we wszystkich obszarach ludzkiej działalności, a w szczególności w trzech głównych sferach:

ŻYCIA OSOBISTEGO, ŻYCIA ZAWODOWEGO i ŻYCIA SPOŁECZNEGO.

Chcemy towarzyszyć, wspierać i pomagać człowiekowi, by mógł świadomie, wykorzystując swoją siłę, potencjał i wiarę we własne możliwości, realizować cele, plany i własne wybory życiowe.

Potencjał, siła, skuteczność, ale też równowaga, harmonia, świadomość – to elementy, które determinują rozwój człowieka. Nasz zespół tak właśnie postrzega rozwój. Sami skupiamy się wokół tych elementów zarówno we własnym rozwoju, jak i w rozwoju naszych beneficjentów: to nasza idea.

Rozwój zawodowy

rozwoj-zawodowy

Rozwój osobisty

rozwoj-osobowy

Rozwój społeczny

rozwoj-spoleczny